Одлуком Високог савета судства  Судија Вишег суда у Сремкој Митовици, Биљана Мартиновић Беговић, изабрана је за судију Апелационог суда у Новом Саду , од дана 20.06.2019.

Одлуком Апелационог суда у Новом Саду од 21.6.2019. судија Апелационог  суда у Новом Саду,  Биљана Мартиновић Беговић, поставља се за вршиоца функције Председника Вишег суда у Сремској Митровици.