Списак ПОСРЕДНИКА -медијатора за подручје Срема

Регистар ПОСРЕДНИКА -медијатора за подручје Срема Величина: 0.04 MB

Регистар посредника


Према одредбама Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014), лице које је добило дозволу за посредовање у законом предвиђеном поступку, уписује се у Регистар посредника.

Регистар свих медијатора је јаван и објављује се на интернет страници министарства.