Контакт подаци

kontakt@sm.vi.sud.rs

Адреса: Светог Димитрија бр. 39

Поштански број и град: 22 000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

телефон:022/600-100 , 022/600-133

faks:022/600-126 

 

uprava@sm.vi.sud.rs  

Шифра делатности: 8423.

Број жиро рачуна: 840-980621-81,

Матични број: 08864306 

ПИБ: 106400468