ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВИШЕМ СУДУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

 

Адреса: Светог Димитрија бр. 39

Поштански број и град: 22 000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Шифра делатности: 8423.

Број жиро рачуна: 840-980621-81,

Матични број: 08864306

ПИБ: 106400468

 

             Виши суд у Сремској Митровици  основан  је Законом  о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Службени гласники РС бр. 116/2008 од 22.12.2008. године.

Територијална надлежност Вишег суда у Сремској Митровици  простире се на подручју општина

-        за град Сремску Митровицу

-         Шид,

-        Рума,

-        Инђија,

-        Стара Пазова

-        Пећинци и

-        Ириг 

        

         Виши  суд у Сремској Митровици на својој територији има 4 четири Основна  суда и то Основни суд у Сремској Митровици, за територију града Сремске Митровице, Основни суд у Шиду, за територију општине Шид,  Основни суд у Руми, за територију општине Ириг, Пећинци и Рума и Основни суд у Старој Пазови, за територију општина Инђија и Стара Пазова, са судском јединицом у Инђији.