Одлуком Апелационог суда у Новом Саду од 3.6.2019. године, судија Вишег суда у Сремској Митровици,  Биљана Мартиновић Беговић, поставља се за вршиоца функције Председника Вишег суда у Сремској Митровици.