Самостално заступање својих права и интереса на суду није једноставно. Улазите на непознат терен, где учесници говоре Вама непознатим језиком и где важе Вама непозната правила. Та правила су некад писана, а некад неписана. Она се спознају дугогодишњим студирањем и искуством. Ипак, ниједан процес, ниједан поступак, није исти. Зато, нико не може гарантовати исход поступка.

ОВАЈ ВОДИЧ НЕ ПРОМОВИШЕ САМОСТАЛНО ЗАСТУПАЊЕ. Он има циљ да ПРИБЛИЖИ ЛАИЦИМА КОЛИКО ЈЕ МОГУЋЕ СУДСКИ ПРОЦЕС.

У њему се дају одговори на питања која сами себи постављате кад кренете у суд а које не можете наћи у законима. На крају, надамо се да ћете читањем овог водича моћи реалније да сагледате сам процес, те донесете одлуку да ли уопште кретати ка суду или добити довољно добрих аргумената за Вас и супротну страну да спор решите мирним путем.

“Водич: Први пут на суду и први пут у суду” је припремио Комитет правника за људска права – YUCOM као део пројекта ‘Improved Access to Justice – Empowering Citizens for Self-representation’ који је израђен у сарадњи са Светском банком. Садржај овог водича је искључива одговорност YUCOM-a и не представља ставове Светске банке.“