•  Виши суд у Ср.Митровици са седиштем у Ср.Митровици у ул.Светог Димитрија бр.39 покрива подручја Основних судова у Ср.Митровици, Руми, Ст.Пазови и Шиду.
  • У Вишем суду у Ср.Митровици а на основу одлуке Високог савета судства по броју судија (Сл.гласник РС бр.88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17 и 54/17) у судовима, судијску функцију обавља 12 судија.
  •  У Вишем суду у Ср.Митровици је током 2017.године поступало 6 судијских помоћника и један судијски помоћник који је ангажован због повећаног обима посла на одређено време.