СУДСКА ТАКСА

 

 

Судска такса се плаћа на одговарајући рачун прихода органа, а као доказ о уплати, таксени обвезник прилаже уплатницу

 

Судска такса до 5000 динара може да се плаћа и путем судских таксених марки. Судске таксене марке могу се купити на шалтерима Поште Србије, израђене су у апоенима од 10 до 5000 динара.

 

Износ судских такси је одређен Законом о судским таксама.

 

Жиро рачуни Вишег суда у Сремској Митровици:

 

- републичка такса  840-29605845-61

 

– трошкови кривичног поступка, паушали, новчане казне, одузета имовинска корист  840-29579845-73

 

- депозит-840-259802-20

 

модел: није потребно ништа уписивати

позив на број: уписати број предмета на који се односи уплата